Transplantatie moet nog beter geregeld worden in Nederland. Het is onze ambitie om meer donaties te realiseren, informatie transparanter te maken en inniger samen te werken met alle betrokkenen. Wachtlijsten willen we zo kort mogelijk maken en het liefst helemaal de wereld uit helpen.

Unieke organisatie

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de NTS onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De NTS is een unieke organisatie. Er is geen tweede in Nederland. Als nationale coördinator hebben wij de wettelijke rol om de schaarse organen en weefsels eerlijk toe te wijzen aan de best passende patiënt.

Verbindende schakel

We doen dit al meer dan 20 jaar en zijn trots dat we de verbindende schakel in het leven van zoveel mensen hebben mogen zijn. We werken samen met ziekenhuizen en helpen het publiek met toegankelijke informatie. Met ruim 100 NTS-ers en onze partners willen we onze taak zo efficiënt mogelijk vervullen, maar met respect voor donor en nabestaanden. 

Bevlogen medewerkers

Ons streven is om meer donaties te realiseren, informatie transparanter te maken en inniger samen te werken met het hele veld.

We willen onze taak zo goed mogelijk vervullen, maar blijven op de eerste plaats mensen die hun uiterste best doen voor andere mensen. Donatie en transplantatie gaan over leven en dood. Dat vraagt om bevlogen medewerkers.

Privacy voorwaarden vacatures

De NTS gebruikt de persoonlijke gegevens die je op deze site invult om je sollicitatie af te handelen. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten de NTS gestuurd. Stuur ons alleen informatie die relevant en noodzakelijk is voor je sollicitatie.

Onderdeel van de sollicitatieprocedure is dat wij referenties kunnen inwinnen en het BIG-register raadplegen (als dit van toepassing is).

Gerichte sollicitatie

We bewaren je gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode. Als de vacature vervuld is, worden binnen 1 maand je gegevens vernietigd. In sommige gevallen vragen we je of we je gegevens in portefeuille mogen houden. Als je dat toestaat, ben je beschikbaar als open sollicitant voor andere functies. Na een jaar worden je gegevens vernietigd.

Open sollicitatie

We bewaren je gegevens gedurende een jaar. Na dit jaar worden je gegevens vernietigd.

NVP Sollicitatiecode

De NTS houdt zich aan de NVP Sollicitatiecode. In deze sollicitatiecode staan de basisregels waar organisaties en sollicitanten volgens de Nederlandse Vereniging voor Personeels-management & Organisatieontwikkeling (NVP) zich aan moeten houden bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.